ورود کاربران VIP سرزمین دانلود، مرجع دانلود و آموزش رایگان نرم افزار

منوی سایت

USB

تازه های این بخش :

(مربوط به موضوع USB)

آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
اگر دستگاه های زیادی با استفاده از رابط “USB” به سیستم شما متصل هستند و در مدیریت آنها به مشکل برخورده اید، میتوانید از نرم افزار مفید “USBDeview” برای مشاهده و مدیریت آنها استفاده نمایید. این نرم افزار کاربردی تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه های متصل شده به پورت های USB سیستم را به نمایش گذاشته و اجازه مدیریت آنها را به شما میدهد. در این مطلب میخواهیم با این نرم افزار آشنا شویم. البته قبل از آغاز مقاله، پیشنهاد میدهیم مقاله زیر را نیز مطالعه کنید:
 
 
 
کار با نرم افزار USBDeview
 
جدیدترین نسخه از USBDeview را دانلود کرده و سپس آن را از فایل آرشیو استخراج کنید. پس از استخراج دو بار بر روی فایل اجرایی نرم افزار کلیک کنید تا اجرا شود (نرم افزار پورتیبل و یا همان قابل حمل بوده و نیازی به نصب ندارد).
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
هم اکنون تمامی دستگاه های USB را میتوانیم مشاهده کنیم.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
شایان ذکر است که نرم افزار تمامی دستگاه های USB که تا به حال به کامپیوتر متصل شده اند را نمایش میدهد و ممکن است تعداد زیادی دستگاه USB در لیست مشاهده کنید که هم اکنون متصل نیستند.
 
وضعیت متصل بودن و یا نبودن هر یک از دستگاه ها در ستون “Connected” مشخص شده است.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
همچنین دستگاه های متصل با رنگ سبز مشخص شده اند.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
 
تعدادی ستون دیگر نیز در نرم افزار وجود دارند که اطلاعات مفیدی راجع به درایو های USB در آن ها شرح داده شده، در ادامه هر کدام را برای توضیح میدهیم:
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
- Device Name: نام دستگاه.
 
- Descriptionتوضیحات راجع به دستگاه.
 
- Device Type: نوع دستگاه.
 
- Connected: وضعیت اتصال دستگاه.
 
- Safe to Unplug: وضعیت امن بودن و یا نبودن قطع اتصال دستگاه.
 
- Disabled: نمایش غیر فعال بودن و یا نبودن دستگاه.
 
- USB Hubاگر "هاب" (Hub) یو اس بی به سیستم متصل باشد، در این ستون مشخص میشود که دستگاه هاب و یا چند راهی یو اس بی است.
 
- Drive Letter: حرف مربوط به درایو USB را میتوانید در این ستون مشاهده کنید.
 
- Serial Numberشماره سریال دستگاه.
 
- Created Dateتاریخ اولین اتصال این دستگاه.
 
- Last plug/Unplug Dateتاریخ آخرین بار اتصال و یا قطع اتصل دستگاه.
 
- VendorIDآی دی مربوط به توزیع کننده قطعه.
 
- ProductIDآی دی قطعه.
 
- Firmware Revisionنسخه بازبینی "فرمور" (Firmware) قطعه.
 
- USB Classکلاس USB دستگاه.
 
- USB SubClassکلاس جایگزین و فرعی USB.
 
- Hub / Portاگر دستگاه متصل شده "هاب" (Hub) و یا همان چندراهی یو اس بی باشد، تعداد پورت های آن در این ستون نمایش داده میشوند.
 
Computer Nameنام کامپیوتر.
 
- Vendor Nameنام عرضه کننده.
 
Product Name: نام محصول.
 
- Parentid Prefixپیشوند آی دی خانواده و یا شاخه این دستگاه.
 
- Service Nameنام سرویس مربوط به این دستگاه.
 
- Service Descriptionتوضیحات راجع به سرویس مربوط به این دستگاه.
 
- Driver Filenameنام فایل درایور این دستگاه.
 
Device Classکلاس رابط این دستگاه.
 
- Device Mfgنام دستگاه که در بخش Device Manager نمایش داده میشود.
 
- Friendly Nameنام ساده دستگاه.
 
- Powerمیزان برقی که این دستگاه از کامپیوتر میکشد (بر حسب میلی آمپر ساعت و یا همان MAH).
 
- USB Versionنسخه رابط یو اس بی دستگاه.
 
- Driver Descriptionتوضیحات راجع به درایور نصب شده برای دستگاه.
 
Driver Versionنسخه درایور نصب شده برای دستگاه.
 
Driver InfSectionنوع درایور نصب شده برای دستگاه.
 
Driver InfPathنام فایل INF مربوط به درایور دستگاه.
 
Instance IDآی دی مربوط به این اتصال دستگاه.
 
- Capabalitiesتوانایی های دستگاه.
 
اکنون که اطلاعات ذکر شده در ستون های مختلف را میدانیم، میخواهیم به شرح کاربرد دکمه های موجود در بالای پنجره ی نرم افزار بپردازیم:
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
به منظور استفاده از هر کدام از این دکمه ها ابتدا باید یک و یا چند دستگاه را هایلات کنید. پس از هایلایت هر دستگاه دکمه ها قابل استفاده خواهند شد.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
1. Disconnect Selected Device: قطع اتصال این دستگاه.
 
2. Uninstall Selected Devicesحذف کامل دستگاه از کامپیوتر.
 
3. Disable Selected Devicesغیر فعال کردن دستگاه.
 
4. Enable Selected Deviceفعال کردن دستگاه.
 
5. Disable+Enable Selected Devicesاین گزینه برای زمانی است که چندین دستگاه را انتخاب کرده اید و بعضی از آنها فعال، و بعضی دیگر غیر فعال باشند. با استافده از این گزینه دستگاه های فعال، غیر فعال و همچنین غیر فعال ها نیز فعال میشوند.
 
6. Save Selected Deviceذخیره تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه انتخاب شده در قالب فایل متنی.
 
7. Refresh: تازه سازی لیست دستگاه ها.
 
8. Copy Selected Itemsکپی کردن اطلاعات مربوط به دستگاه هایی که هایلایت شده اند.
 
9. Properties: مشاهده جزئیات راجع به دستگاه انتخاب شده.
 
10. Findیافتن یک دستگاه در لیست بر اساس نامش.
 
11. Exit: خروج از نرم افزار.
 
 
همچنین گزینه های کاربردی نیز در منوی “Options” وجود دارند که با هم آنها را نیز مرور میکنیم:
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
1. Display Disconnected Devices: نمایش دستگاه های که هم اکنون متصل نیستند.
 
2. Display Devices Without Port/Serial Number: نمایش دستگاه هایی که شماره پورت و یا شماره سریال ندارند.
 
3. Display Devices Without Drivers: نمایش دستگاه های بدون رایور.
 
4. Display USB Hubs: نمایش هاب (Hub) و یا همان چند راهی های یو اس بی.
 
5. Display Only Devices With Drive Letter: تنها نمایش دستگاه هایی که حرفی به آنها اختصاص یافته است.
 
6. Retrieve USB Power/Version Information: نمایش میزان برقی که هر دستگاه از کامپیوتر میکشد به همراه نسخه یو اس بی آن.
 
7. Show Message On Device Disconnection: پس از قطع اتصال هر دستگاه یو اس بی از کامپیوتر، یه پیغان نمایش داده شود.
 
8. Show Time in GMT: نمایش ساعت برحسب گرینویچ.
 
9. Mark Connected Devices: مشخص کردن دستگاه های متصل.
 
10. Turn Off Device On Disable/Remove: خاموش کردن هر دستگاه پس از غیر فعال کردن و یا حذف آن از کامپیوتر.
 
11. Decode Serial Number: رمزگشایی شماره سریال دستگاه.
 
12. Put Icon On Tray: نمایش آیکن نرم افزار در بخش “System Tray” (کنار ساعت و تاریخ) به منظور سهولت در دسترسی به نرم افزار.
 
13. Start USBDeview As Hidden: این گزینه تنها برای زمانی است که تیک گزینه ی “Put Icon On Tray” را زده باشید. با زدن این گزینه زمانی که نرم افزار را اجرا کنید، پنجره ی آن نمایش داده نشده و تنها آیکن آن در بخش System Tray است.
 
14. Open Window When Device Is Connected: نمایش پنجره نرم افزار زمانی که هر دستگاه یو اس بی به سیستم متصل شد.
 
15. AutoPlay When Device Is Connected: باز کردن هر دستگاه به محض اتصال.
 
16. Display Tray Balloon When Device Is Connected: نمایش یک پیغام در بخش “System Tray” زمانی که هر دستگاه یو اس بی متصل شد.
 
17. Display Tray Balloon When Device Is Disconnected: مشابه گزینه ی بالایی با این تفاوت که این گزینه برای زمانی است که اتصال دستگاهی قطع شود.
 
18. Sort On Every Update: دسته بندی کردن دستگاه ها.
 
19. Advanced Options: دسترسی به تنظیمات پیشرفته.
 
20. Select Another Font: تغییر فونت نرم افزار.
 
21. Use Default Font: استفاده از فونت پیشفرض ویندوز برای نرم افزار.
 
22. Add Header Line To CSV/Tab-Delimited File: افزودن “Header” (بخش بالایی) به فایل هایی که در قالب فرمت “CSV” ذخیره میشوند.
 
همچنین در صورت شناخته نشدن هر دستگاه یو اس بی، میتوانید یک بار نصب درایور آن را امتحان کنید:
 
 
 
 
امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید.
 
پیروز باشید.
 
 

 


این مطلب مربوط به موضوع USB میباشد.

آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock

(مربوط به موضوع USB)

آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock

 

 

آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock

 

 

بسیاری از کاربران تمایل دارند که آموزش قفل گذاری روی پورت های USB و سی دی درایو کامپیوتر یا لپتاب خود را فرا بگیرند تا بوسیله آن بتوانند امنیت اطلاعات و سیستم خود را بالا ببرند و مانع دزدیده شدن فایلهای خود شوند. شما با استفاده از این مقاله آموزشی میتوانید به کمک نرم افزار GiliSoft USB Lock پورت های یو اس بی کامپیوتر را ببندید و اقداماتی در راستای امنیت کامپیوتر خود انجام دهید. پس با ما همراه شوید و آموزش نرم افزار GiliSoft USB Lock را با ما دنبال کنید:

 

 

چگونه GiliSoft USB Lock را نصب کنیم؟
 
ابتدا این برنامه را می توانید بطور رایگان از انتهای همین صفحه دانلود کنید. پس از دانلود فایل Setup را اجرا کنید. در صفحه باز شده، پسورد مورد نظر خود را برای حساب کاربری خود در این برنامه وارد کنید.
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 
سپس مراحل را برای نصب کامل دنبال کنید. توجه داشته باشید که رمز عبور خود را به یاد داشته باشید یا آن را در یک جای امن نگهداری کنید، شما می توانید برای این کار ایمیل خود را وارد کنید. زیرا شما بدون آن نمی توانید برنامه را اجرا کنید.
 
 
قفل پورت USB درایو برای جلوگیری از انتشار محتوای کامپیوتر
 
هیچ بعید نیست هنگامی که دور از کامپیوتر شخصی خود باشید، شخصی قصد سرقت اطلاعات هارد دیسک شما را داشته باشد و بخواهد فایلهای شما را داخل فلش مموری خود کپی کند. پس از اجرای نرم افزار روی گزینه Disable Reading USB Disk را بزنید و روی دکمه USB & CD Lock کلیک کنید. با اینکار، کلیه پورت های یو اس بی سیستم شما قفل خواهد شد و هیچ شخصی قادر به اتصال گوشی موبایل و فلش مموری خود به کامپیوتر شما نخواهد بود. 
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 
چگونه به افراد مورد اطمینان دسترسی مجاز بدهیم ؟
 
احتمالا کسانی باشند که به آنها اطمینان دارید و قصد محدود کردن آنها را نداشته باشید. برای اینکار فقط کافیست روی گزینه Add کلیک کنید و دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا به فهرست مجاز کامپیوتر شما اضافه شود.
 
 
چگونه SD Card لپتاپ خود را قفل کنیم؟
 
برای اینکار می بایست تیک گزینه Disable SD Card Reader را بزنید و از قسمت Control Center دکمه  USB & CD Lock را بزنید.
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 
چگونه قابلیت رایت دستگاه DVD/CD را غیر فعال کنیم؟
 
برای ساخت DVD رایتر فقط خواندنی، تیک گزینه Disable Burning DVD/CD را بزنید و دکمه USB & CD Lock را از قسمت Control Center انتخاب کنید.
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 
چگونه DVD کامپیوتر را قفل کنیم؟
 
برای غیرفعال سازی خواندن داده ها از دیسک DVD، مجددا تیک گزینه Disable Reading DVD/CD را بزنید و دکمه USB & CD Lock را از قسمت Control Center انتخاب کنید.
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 
چگونه بر دیسک USB دیگران نظارت کنیم؟
 
برای نظارت بر این که چه فایل ها یا فرآیند هایی به درایو دسترسی دارند، ابتدا باید تیک گزینه USB Monitor را بزنید و گزینه USB Monitor را از قسمت Control Center انتخاب کنید.
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 
چگونه دسترسی به بعضی از وبسایت ها را مسدود کنیم؟
 
اگر تمایل دارید فرزندان شما به برخی سایت دسترسی نداشته باشند و یا اگر به هر دلیلی ترجیح میدهید کسانی که به کامپیوتر شما دسترسی دارند نتوانند وارد برخی سایت ها شوند، با کلیک روی گزینه Website Lock از قسمت Control Center میتوانید اینکار را انجام دهید. ولی پیش از اینکار، روی دکمه Add کلیک کنید و وبسایتی را که می خواهید مسدود کنید اضافه کنید.
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 
چگونه از هک پسورد نرم افزار GiliSoft USB Lock جلوگیری کنیم؟
 
محدودیت هایی که برای دیگران ایجاد میکنید، قطعا برای آنها خوشایند نیست و سعی میکنند که وارد نرم افزار GiliSoft USB Lock شوند تا محدودیت ها را غیر فعال کنند. این نرم افزار این امکان را برای شما فراهم میکند هربار که پسورد اشتباه وارد شود، به صندوق الکترونیکی شما یک نامه بصورت خودکار ارسال کند. برای فعال کردن این قابلیت، از قسمت General گزینه Security را انتخاب کنید و تیک گزینه Automatically send alarm notifications to e-mail را بزنید.
 
 
چگونه اجرای برخی از برنامه ها را مسدود کنیم؟
 
از قسمت General گزینه، Program Lock را انتخاب کنید. برای اضافه کردن فایل اجرایی که می خواهید آن را مسدود کنید بر روی دکمه Add کلیک کنید. در این پنجره همچنین شما می توانید Registry Editor, Task Manger, Remote Desktop Connection و... را غیرفعال کنید.
 
آموزش قفل کردن پورت یو اس بی با نرم افزار GiliSoft USB Lock
 
 


این مطلب مربوط به موضوع USB میباشد.
(مربوط به موضوع USB)

آموزش اتصال موبایل به کامپیوتر، با نرم افزار Moborobo
 
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
Moborobo یکی از برترین و معروف ترین نرم افزار های مدیریت گوشی از طریق کامپیوتر میباشد. این نرم افزار دارای قابلیت های فراوانی است که از بین آنها میتوان به تهیه نسخه پشتیبان از مخاطبین در گوشی، مدیریت و نصب نرم افزار های گوشی، مدیریت فایل های گوشی، ارسال پیامک از طریق گوشی و... اشاره کرد. این نرم افزار بسیار کامل بوده و هر نیازی را که از یک نرم افزار مدیریت گوشی در کامپیوتر داشته باشید برطرف میکند. در این مقاله میخواهیم نحوه کار کردن با نرم افزار موبوروبو را برای شما شرح دهیم. با ما همراه باشید.
 
 
مدیریت گوشی با نرم افزار Moborobo
 
آخرین نسخه نرم افزار Moborobo را با کلیک بر روی لینک درج شده در انتهای مطلب دانلود کرده و سپس آن را در سیستم نصب نمایید. پس از اتمام نصب موبوروبو را اجرا کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
هم اکنون باید گوشی خود را به کامپیوتر متصل کنید. بدین منظور دو راه دارید: اتصال با استفاده از کابل USB، اتصال بیسیم از طریق WiFi. در ادامه مقاله نحوه اتصال با هر دوی این روش ها را برای شما شرح میدهیم.
 
 
- اتصال با استفاده از کابل
 
به منظور برقراری اتصال با استفاده از کابل USB مراحل زیر را طی کنید:
 
1. در گوشی خود وارد تنظیمات شوید و سپس به انتهای تنظیمات بروید و به بخش "درباره" و یا اگر گوشی شما انگلیسی است “About” بروید (شاید نام این بخش در گوشی شما کمی متفاوت باشد).
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
3. در این بخش به دنبال گزینه ای به نام "اطلاعات نرم افزار" و یا اگر گوشی شما انگلیسی است “Software Information” و یا هر عبارت مشابه دیگری بگردید و سپس آن را لمس کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
4. در این بخش چندین باز به صورت مکرر گزینه ی "شماره ساخت" و یا اگر گوشی شما انگلیسی است “Build Number” را لمس کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
5. این کار را تا حدی انجام دهید تا پیغامی مشابه پیغام نمایان شده در عکس زیر نمایش داده شود.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
6. به صفحه اصلی تنظیمات بازگردید و به انتها بروید تا گزینه ای جدید با نام "گزینه های توسعه دهنده" و یا “Developers Options” مشاهده کنید و سپس آن را لمس کنید تا واردش شوید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
7. در این بخش به دنبال گزینه ای به نام "اشکال زدایی USB" و یا “USB Debugging” بگردید و سپس تیک آن را بزنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
8. هم اکنون گوشی را با استفاده از کابل به کامپیوتر متصل کنید.
 
9. صبر کنید تا پیغامی به شکل عکس زیر در صفحه گوشی شما ظاهر شود.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
10. ابتدا تیک گزینه ای که در این پیغام است را بزنید تا دیگر پس از اتصال به کامپیوتر این پیغام ظاهر نشود و سپس "تایید" و یا “OK” را لمس کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
هم اکنون شما با موفقیت گوشی خود را با استفاده از کابل به کامپیوتر متصل کرده اید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- اتصال با استفاده از WiFi
 
به منظور اتصال به کامپیوتر با استفاده از اتصال WiFi، نیاز به نرم افزار “MoboMarket” دارید که پس از یک بار اتصال سیمی به کامپیوتر به صورت خودکار در گوشی نصب میشود. بنابراین یک بار با استفاده از مراحل بالا گوشی خود را با استفاده از کابل به کامپیوتر متصل کنید تا MoboMarket در آن نصب شود. هم اکنون مراحل زیر را طی کنبد:
 
نکته: کامپیوتر و گوشی هر دو باید به یک شبکه متصل باشند.
 
1. نرم افزار Moborobo را در کامپیوتر اجرا کنید و سپس عبارت “Use WiFi Connection to Connect to PC” را کلیک کنید تا به رنگ سبز در بیاید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
2. نرم افزار Mobomarket را در گوشی خود اجرا کنید و سپس منوی کشویی سمت چپ آن را باز کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
3. در منویی که باز میشود گزینه ی "اتصال به رایانه" و یا در انگلیسی “Connect to PC” را انتخاب کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
4. وارد بخش جدیدی میشوید که باید دکمه ی “Scan QR Code on Moborobo From PC” را لمس کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
5. هم اکنون دوربین گوشی شما باز خواهد شد. با استفاده از آن کد “QR” در نرم افزار Moborobo کامپیوتر را اسکن کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
6. گوشی را چند لحظه بر روی کد نگه دارید.
 
اگر اتصال برقرار نشد، میتوانید با استفاده از کد اتصال را برقرار کنید.
 
- یک کد در بخش "اتصال به کامپیوتر" و یا در انگلیسی “Connect to PC” در گوشی شما نوشته شده است:
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- در نرم افزار Moborobo دکمه ی “Use Verification Code to Connect” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- هم اکنون در  کادری که باز میشود کدی که در گوشی نمایش داده شده است را وارد کنید و سپس “Connect” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
پس از چند لحظه اتصال برقرار خواهد شد.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
مدیریت گوشی
 
هم اکنون که اتصال بین گوشی و کامپیوتر برقرار کرده اید میتوانید گوشی خود را در نرم افزار مدیریت کنید.
 
 
- نصب، حذف و مدیریت اپلیکیشن ها
 
در نرم افزار به تب “Apps” بروید تا از طریق آن بخش نرم افزار های خود را مشاهده و مدیریت کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
نصب نرم افزار در گوشی ابتدا محل نصل را تعیین کنید که حافظه داخلی باشد و یا خارجی:
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
پس از تعیین محل نصب دکمه ی “Install” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
در پنجره فایل اکسپلورر فایل نصبی با فرمت “APK” نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
مجددا پنجره ای باز میشود که از شما میپرسد که میخواهید اپلیکیشن در کجا نصب شود.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
در صورت انتخاب نکردن چیزی در این پنجره، پس از 12 ثانیه گزینه ای که در قبل انتخاب کرده بودید انتخاب خواهد شد. همچنین پیشرفت نصب اپلیکیشن را میتوانید در پایین پنجره نرم افزار مشاهده کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- حذف اپلیکیشن ها
 
به منظور حذف اپلیکیشن ها ابتدا تیک کنار نام هر کدام که میخواهید حذف شود را بزنید و سپس “Uninstall” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
یک پنجره باز میشود که در آن ذکر شده که آیا "دیتا" (Data)، یعنی اطلاعات و فایل های مربوطه به اپلیکیشن ها نیز حذف شود و با بماند.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
اگر میخواهید بماند گزینه ی “Keep Data” و در غیر این صورت “Complete Uninstall” را انتخاب کنید و سپس “Confirm” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- انتقال اپلیکیشن ها به حافظه خارجی و بالعکس
 
انتقال نرم افزار ها به حافظه خارجی با استفاده از گوشی بسیار زمان بر است و اگر بخواهید برای مثال 10 اپلیکیشن را از داخل گوشی به حافظه خارجی انتقال دهید شاید تا چندین دقیقه وقت شما گرفته شود. اما انجام این کار در نرم افزار Moborobo بسیار ساده و سریع است.
 
بدین منظور ابتدا تیک اپلیکیشن های مورد نظرتان را بزنید و سپس “App Transfer” را کلیک کنید و “Move to SD Card” را انتخاب کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
در پنجره ی کوچکی که باز میشود “Move” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
پروسه انتقال هر نرم افزار را میتوانید در مقابل آن مشاهده کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
همچنین به منظور بازگردانی نرم افزار ها به حافظه داخلی همان مراحل بالا را طی کنید با این تفاوت که به جای “Move to SD Card”، “Move to Internal Storage” را انتخاب کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- گرفتن خروجی از اپلیکیشن ها در قالب فایل APK
 
میتوانید از اپلیکیشن های نصب شده در گوشی تان خروجی در قالب فایل قالب نصب “APK” بگیرید تا بعد ها هر زمان که خواستید آن نرم افزار را مجددا نصب کنید، از فایل APK که از آن خروجی گرفته بودید استفاده کنید.
 
برای انجام این کار ابتدا تیک کنار نام هر اپلیکیشن که میخواهید را بزنید و سپس گزینه ی “Export” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
یک پنجره باز خواهد شد که باید محل ذخیره فایل ها را در آن تعیین کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
پس از تعیین مکان چند لحظه صبر کنید تا از نرم افزار ها خروجی گرفته شود.
 
 
- مشاهده و مدیریت فایل های مدیا و مالتی مدیای گوشی
 
نرم افزار Moborobo دارای سه تب با نام های “Music”، Images و Videos میباشد که با استفاده از آنها میتوانید تمامی محتوای صوتی و تصویری موجود در گوشی تان را مشاهده و مدیریت کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
از طریق این بخش ها میتوانید محتوای جدیدی نیز به گوشی تان اضافه کنید و موسیقی، عکس و فیلم از کامپیوتر به گوشی منتقل کنید.
 
 
- ارسال پیامک از طریق Moborobo
 
اگر از تایپ و ارسال پیامک با استفاده از گوشی خسته شده اید، میتوانید گوشی را به کامپیوتر متصل کنید و با استفاده از کیبورد بزرگ کامپیوتر تایپ کنید و پیامک ارسال کنید. بدین منظور در نرم افزار به تب Toolbox” بروید و سپس دکمه ی “SMS Chat” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
پنجره ای به شکل عکس زیر باز خواهد شد.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
در این پنجره ابتدا با استفاده از ستون سمت راست مخاطبینی که میخواهید پیامک به آنها ارسال شود را تیک بزنید و انتخاب کنید و سپس متن پیامک را در پایین سمت چپ وارد کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
هم اکنون “Send” را کلیک کنید و یا کلید های ترکیبی “Ctrl+Enter” را به صورت همزمان فشار دهید تا پیامک ارسال شود.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- مشاهده و مدیریت مخاطبین گوشی
 
برای مشاهده و مدیریت مخاطبین موجود در گوشی تان در نرم افزار در به تب “Toolbox” بروید و سپس گزینه ی “Contacts” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
پنجره جدیدی باز میشود که در آن میتوانید تمامی مخاطبین تان را مشاهده کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
به منظور افزودن مخاطب به گوشی  تان “Add” را در این پنجره کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
در پنجره ی جدیدی که وارد میشود میتوانید یک مخاطب جدید بسازید. پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به مخاطب، “Save” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
همچنین برای حذف هر مخاطب نیز ابتدا نام آن را از طریق ستون سمت چپ کلیک کنید تا هایلایت شود و سپس دکمه ی “Delete” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- مشاهده و حذف سابقه پیامک ها و تماس ها
 
در بخش Toolbox در موبوروبو دو دکمه به نام های “SMS” و “Call Logs” وجود دارند که با استفاده از آنها میتوانید سابقه پیامک ها و تماس هایتان را مشاهده و هر کدام که میخواهید را حذف نمایید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی
 
یکی دیگر از قابلیت های فوق العاده نرم افزار Moborob تهیه نسخه پشتیبان از تمامی بخش های گوشی و بازیابی آن میباشد. در این بخش از مقاله نحوه انجام این کار در نرم افزار را شرح میدهیم:
 
- تهیه نسخه پشتیبان
 
به تب Toolbox بروید و گزینه ی “Backup/Restore” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
در پنجره ای که باز میشود تیک چیز هایی که میخواهید نسخه پشتیبان از آنها تهیه شود را بزنید، مسیر ذخیره نسخه پشتیبان را در کادر “Path” وارد کنید و سپس “Backup” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
- بازیابی از نسخه پشتیبان
 
در همان بخش Toolbox مجددا گزینه ی “Backup/Restore” را کلیک کنید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
در پنجره ای که باز میشود به بخش “Restore” بروید.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
هم اکنون نسخه پشتیبان را از طریق ستون سمت چپ انتخاب کرده و سپس “Restore” را کلیک کنید تا بازیابی شود.
 
آموزش کار با نرم افزار Moborobo
 
 
همچنین اگر گوشی شما دارندگان گوشی های HTC و یا Sony هستید، پیشنهاد میکنیم از نرم افزار های زیر استفاده کنید:
 
 
 
 
حمع بندی
 
به جرات میتوان گفت موبوروبو کامل ترین ابزار در زمینه مدیریت گوشی در کامپیوتر و در سیستم عامل ویندوز است که قابلیت ها و توانایی های فراوانی دارد و هر انتظاری که از یک نرم افزار مدیریت گوشی در کامپیوتر داشته باشید را برآورده میکند. امیدواریم این مقاله مورد رضایت شما قرار گرفته باشد و نهایت استفاده را از آن برده باشید.
 
موفق باشید.
 
 

 


این مطلب مربوط به موضوع USB میباشد.
سرزمین دانلود، مرجع دانلود و آموزش نرم افزار

سرزمین دانلود را دنبال کنید !

عضویت در خبرنامه سرزمین دانلود

با وارد کردن ایمیل خود و سپس تایید آن، جدیدترین مطالب و نرم افزار ها برای شما ارسال می شود:------------------------------------------