ورود کاربران VIP سرزمین دانلود، مرجع دانلود و آموزش رایگان نرم افزار

منوی سایت
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
اگر دستگاه های زیادی با استفاده از رابط “USB” به سیستم شما متصل هستند و در مدیریت آنها به مشکل برخورده اید، میتوانید از نرم افزار مفید “USBDeview” برای مشاهده و مدیریت آنها استفاده نمایید. این نرم افزار کاربردی تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه های متصل شده به پورت های USB سیستم را به نمایش گذاشته و اجازه مدیریت آنها را به شما میدهد. در این مطلب میخواهیم با این نرم افزار آشنا شویم. البته قبل از آغاز مقاله، پیشنهاد میدهیم مقاله زیر را نیز مطالعه کنید:
 
 
 
کار با نرم افزار USBDeview
 
جدیدترین نسخه از USBDeview را دانلود کرده و سپس آن را از فایل آرشیو استخراج کنید. پس از استخراج دو بار بر روی فایل اجرایی نرم افزار کلیک کنید تا اجرا شود (نرم افزار پورتیبل و یا همان قابل حمل بوده و نیازی به نصب ندارد).
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
هم اکنون تمامی دستگاه های USB را میتوانیم مشاهده کنیم.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
شایان ذکر است که نرم افزار تمامی دستگاه های USB که تا به حال به کامپیوتر متصل شده اند را نمایش میدهد و ممکن است تعداد زیادی دستگاه USB در لیست مشاهده کنید که هم اکنون متصل نیستند.
 
وضعیت متصل بودن و یا نبودن هر یک از دستگاه ها در ستون “Connected” مشخص شده است.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
همچنین دستگاه های متصل با رنگ سبز مشخص شده اند.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
 
تعدادی ستون دیگر نیز در نرم افزار وجود دارند که اطلاعات مفیدی راجع به درایو های USB در آن ها شرح داده شده، در ادامه هر کدام را برای توضیح میدهیم:
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
- Device Name: نام دستگاه.
 
- Descriptionتوضیحات راجع به دستگاه.
 
- Device Type: نوع دستگاه.
 
- Connected: وضعیت اتصال دستگاه.
 
- Safe to Unplug: وضعیت امن بودن و یا نبودن قطع اتصال دستگاه.
 
- Disabled: نمایش غیر فعال بودن و یا نبودن دستگاه.
 
- USB Hubاگر "هاب" (Hub) یو اس بی به سیستم متصل باشد، در این ستون مشخص میشود که دستگاه هاب و یا چند راهی یو اس بی است.
 
- Drive Letter: حرف مربوط به درایو USB را میتوانید در این ستون مشاهده کنید.
 
- Serial Numberشماره سریال دستگاه.
 
- Created Dateتاریخ اولین اتصال این دستگاه.
 
- Last plug/Unplug Dateتاریخ آخرین بار اتصال و یا قطع اتصل دستگاه.
 
- VendorIDآی دی مربوط به توزیع کننده قطعه.
 
- ProductIDآی دی قطعه.
 
- Firmware Revisionنسخه بازبینی "فرمور" (Firmware) قطعه.
 
- USB Classکلاس USB دستگاه.
 
- USB SubClassکلاس جایگزین و فرعی USB.
 
- Hub / Portاگر دستگاه متصل شده "هاب" (Hub) و یا همان چندراهی یو اس بی باشد، تعداد پورت های آن در این ستون نمایش داده میشوند.
 
Computer Nameنام کامپیوتر.
 
- Vendor Nameنام عرضه کننده.
 
Product Name: نام محصول.
 
- Parentid Prefixپیشوند آی دی خانواده و یا شاخه این دستگاه.
 
- Service Nameنام سرویس مربوط به این دستگاه.
 
- Service Descriptionتوضیحات راجع به سرویس مربوط به این دستگاه.
 
- Driver Filenameنام فایل درایور این دستگاه.
 
Device Classکلاس رابط این دستگاه.
 
- Device Mfgنام دستگاه که در بخش Device Manager نمایش داده میشود.
 
- Friendly Nameنام ساده دستگاه.
 
- Powerمیزان برقی که این دستگاه از کامپیوتر میکشد (بر حسب میلی آمپر ساعت و یا همان MAH).
 
- USB Versionنسخه رابط یو اس بی دستگاه.
 
- Driver Descriptionتوضیحات راجع به درایور نصب شده برای دستگاه.
 
Driver Versionنسخه درایور نصب شده برای دستگاه.
 
Driver InfSectionنوع درایور نصب شده برای دستگاه.
 
Driver InfPathنام فایل INF مربوط به درایور دستگاه.
 
Instance IDآی دی مربوط به این اتصال دستگاه.
 
- Capabalitiesتوانایی های دستگاه.
 
اکنون که اطلاعات ذکر شده در ستون های مختلف را میدانیم، میخواهیم به شرح کاربرد دکمه های موجود در بالای پنجره ی نرم افزار بپردازیم:
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
به منظور استفاده از هر کدام از این دکمه ها ابتدا باید یک و یا چند دستگاه را هایلات کنید. پس از هایلایت هر دستگاه دکمه ها قابل استفاده خواهند شد.
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
1. Disconnect Selected Device: قطع اتصال این دستگاه.
 
2. Uninstall Selected Devicesحذف کامل دستگاه از کامپیوتر.
 
3. Disable Selected Devicesغیر فعال کردن دستگاه.
 
4. Enable Selected Deviceفعال کردن دستگاه.
 
5. Disable+Enable Selected Devicesاین گزینه برای زمانی است که چندین دستگاه را انتخاب کرده اید و بعضی از آنها فعال، و بعضی دیگر غیر فعال باشند. با استافده از این گزینه دستگاه های فعال، غیر فعال و همچنین غیر فعال ها نیز فعال میشوند.
 
6. Save Selected Deviceذخیره تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه انتخاب شده در قالب فایل متنی.
 
7. Refresh: تازه سازی لیست دستگاه ها.
 
8. Copy Selected Itemsکپی کردن اطلاعات مربوط به دستگاه هایی که هایلایت شده اند.
 
9. Properties: مشاهده جزئیات راجع به دستگاه انتخاب شده.
 
10. Findیافتن یک دستگاه در لیست بر اساس نامش.
 
11. Exit: خروج از نرم افزار.
 
 
همچنین گزینه های کاربردی نیز در منوی “Options” وجود دارند که با هم آنها را نیز مرور میکنیم:
 
آموزش مدیریت یو اس بی های متصل به سیستم با استفاده از نرم افزار USBDeview
 
 
1. Display Disconnected Devices: نمایش دستگاه های که هم اکنون متصل نیستند.
 
2. Display Devices Without Port/Serial Number: نمایش دستگاه هایی که شماره پورت و یا شماره سریال ندارند.
 
3. Display Devices Without Drivers: نمایش دستگاه های بدون رایور.
 
4. Display USB Hubs: نمایش هاب (Hub) و یا همان چند راهی های یو اس بی.
 
5. Display Only Devices With Drive Letter: تنها نمایش دستگاه هایی که حرفی به آنها اختصاص یافته است.
 
6. Retrieve USB Power/Version Information: نمایش میزان برقی که هر دستگاه از کامپیوتر میکشد به همراه نسخه یو اس بی آن.
 
7. Show Message On Device Disconnection: پس از قطع اتصال هر دستگاه یو اس بی از کامپیوتر، یه پیغان نمایش داده شود.
 
8. Show Time in GMT: نمایش ساعت برحسب گرینویچ.
 
9. Mark Connected Devices: مشخص کردن دستگاه های متصل.
 
10. Turn Off Device On Disable/Remove: خاموش کردن هر دستگاه پس از غیر فعال کردن و یا حذف آن از کامپیوتر.
 
11. Decode Serial Number: رمزگشایی شماره سریال دستگاه.
 
12. Put Icon On Tray: نمایش آیکن نرم افزار در بخش “System Tray” (کنار ساعت و تاریخ) به منظور سهولت در دسترسی به نرم افزار.
 
13. Start USBDeview As Hidden: این گزینه تنها برای زمانی است که تیک گزینه ی “Put Icon On Tray” را زده باشید. با زدن این گزینه زمانی که نرم افزار را اجرا کنید، پنجره ی آن نمایش داده نشده و تنها آیکن آن در بخش System Tray است.
 
14. Open Window When Device Is Connected: نمایش پنجره نرم افزار زمانی که هر دستگاه یو اس بی به سیستم متصل شد.
 
15. AutoPlay When Device Is Connected: باز کردن هر دستگاه به محض اتصال.
 
16. Display Tray Balloon When Device Is Connected: نمایش یک پیغام در بخش “System Tray” زمانی که هر دستگاه یو اس بی متصل شد.
 
17. Display Tray Balloon When Device Is Disconnected: مشابه گزینه ی بالایی با این تفاوت که این گزینه برای زمانی است که اتصال دستگاهی قطع شود.
 
18. Sort On Every Update: دسته بندی کردن دستگاه ها.
 
19. Advanced Options: دسترسی به تنظیمات پیشرفته.
 
20. Select Another Font: تغییر فونت نرم افزار.
 
21. Use Default Font: استفاده از فونت پیشفرض ویندوز برای نرم افزار.
 
22. Add Header Line To CSV/Tab-Delimited File: افزودن “Header” (بخش بالایی) به فایل هایی که در قالب فرمت “CSV” ذخیره میشوند.
 
همچنین در صورت شناخته نشدن هر دستگاه یو اس بی، میتوانید یک بار نصب درایور آن را امتحان کنید:
 
 
 
 
امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید.
 
پیروز باشید.
 
 

 


( بدون کامنت - اولین کامنت را شما بنویسید ) سوالات و نظرات کاربران در مورد این مطلب

هنوز نظری در مورد این مطلب ارسال نشده است. شما اولین نفر باشید!

نکات مهم :

- قبل از طرح سوال یا مشکل خود، کامنت سایر کاربران و پاسخ آنها را مطالعه کنید.
- لطفا فارسی تایپ کنید. امکان بررسی کامنت های پینگلیش وجود ندارد.
- پاسخ سوالات از طریق ایمیل و SMS نیز ارسال میشود. لطفا مشخصات خود را دقیق وارد کنید.

* نام 
آدرس ايميل (برای دریافت پاسخ از طریق ایمیل)
* شماره موبایل (برای دریافت پاسخ از طریق SMS)
توجه: ایمیل و موبایل شما فقط برای دریافت پاسخ سایت بوده و نمایش داده نمیشود.
* متن

* کد امنیتی
کد امنیتی


(اگر کد امنیتی واضح نیست، روی آن کلیک کنید تا عوض شود)
 


توجه : نظر شما بعد از تایید از طرف سایت، نمایش داده خواهد شد.
سرزمین دانلود، مرجع دانلود و آموزش نرم افزار

سرزمین دانلود را دنبال کنید !

عضویت در خبرنامه سرزمین دانلود

با وارد کردن ایمیل خود و سپس تایید آن، جدیدترین مطالب و نرم افزار ها برای شما ارسال می شود:------------------------------------------