تبدیل تاریخ شمسی به میلادی - میلادی به شمسی
همراه با تغییرات سال 1400

برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی از گزینه اول، و برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی از گزینه دوم استفاده کنید.

به محض ورود اطلاعات، تاریخ تبدیل شده نمایش داده می شود.


هجری شمسی

میلادی

سال

ماه

روز

جمعه 7 ژانویه (1) 2005
Friday, January 7, 2005
 

این ابزار مفید به صورت رایگان توسط تیم فنی سرزمین دانلود در اختیار کاربران فارسی زبان قرار گرفته است.

ضمنا مشکلاتی که برای تبدیل تاریخ های بعد از 1400 به وجود آمده بود، در آپدیت جدید برطرف شده است.